Качествено жилищно строителство – какво трябва да знаете

Висококачественото жилищно строителство е продукт на екипна работа и изисква квалифицирани работници, отлично ръководство и надеждни доставчици.

Избор на мястото

Независимо колко мащабна или скромна е една идея за нова сграда, съществуват десетки променливи обстоятелства, с които трябва да се съобразите. На първо място – къде ще строите – в пределите на селище или на земеделска територия. Ако искате да строите на земеделска територия, трябва да подадете искане в съответната Служба по земеделие, за да промените предназначението на „урбанизирана“. Този статут автоматично отпада след пет години, ако не построите сграда.

Ако ще строите в пределите на града, ви е нужен само проект от лицензирано лице геодезист. Този проект се внася в съответната Община и трябва да следва изискванията на главния архитект за височина на сградата и дълбочина на основите (различават се в зависимост от населеното място). Ако искате да строите, като използвате място, на което е имало стара сграда, е нужно да си издействате протокол от Общината за заличаване на сграда, след което да го предоставите в областната служба по Кадастър.

В редки случаи е възможно имотът, на който се опитвате да строите, да се намира в зоната по Параграф 4. Това са неурбанизирани територии, за които не съществува карта. За да се нанесат, е нужен отделен проект, който се разглежда от специална комисия. Решението се взима в рамките на година.

Специалистите в строителството съветват да избягвате да строите на места с глинести, черноземни и песъчливи почти. Глинестите и черноземните имат навика да поемат и задържат вода, което води до бързото унищожаване на основите, докато при песъчливите основите на сградата потъват с времето.

Архитектура и груб строеж

След като получите разрешение за строеж, можете да пристъпите към работа. Архитектурните планове включват напречен разрез на всеки дял/ниво на сградата. Изработват се от техническо лице и включват приблизителни изчисления на необходимите за строежа материали, като в най-добрия случай имате няколко опции, между които да избирате. Със самото строителство се занимава строителна компания или бригада. Специалистите препоръчват почасово заплащане, отколкото целодневно, тъй като работата върви по-стегнато и бързо. Много строители работят на два-три обекта на ден и предпочитат да си свършат задачите за деня, за да успеят за следващата смяна. При завършването на грубия строеж кандидатствайте за Акт 14 в съответната община.

Качество на бетона

Една от основните причини строежите да отнемат много време е изливането на бетона. За да стегне и за да се продължи със следващите нива, се чака три дни, след което се правят няколко теста за якост. Някои включват чук, който отскача от повърхността; тест за проникване, издърпване на метален прът от бетона и подобни. Всички тестове се извършват върху специално излети за целта цилиндри, недалеч от самия строеж. Когато сградата е напълно завършена, обходете помещенията и етажите и се оглеждайте за пукнатини. Появата на пукнатини в този ранен етап е сигурен показател за големи бъдещи проблеми.

Вода, електричество и санитария

Водата и електричеството се прокарват за сметка на възложителя. Прокарването е възможно и след края на грубия строеж и дори след като получите Акт 16. Важно е единствено при финалните детайли всички тръби да са замаскирани така, че да не се набиват на очи. Качеството на санитарията също е от значение. Банята и кухнята се използват всеки ден, години наред, така че дори най-малкият намек за пукнатина или кухина ще доведе до поява на течове в стената, пода или тавана.

Допълнителни мерки за контрол

Докато тече строежа, се уверете, че всички мерки за безопасност са спазени. Така и вие, и работниците ще сте спокойни. Правете внезапни посещения на строителния обект и проверявайте дали строежът се придвижва в срок. Винаги поръчвайте малко повече материали от предвиденото, защото често пъти се случва част от тях да пристигнат счупени или надраскани.