Строителство на жилищни сгради - Процеси и стъпки

Строителство на жилищни сгради – Процеси и стъпки за реализиране

Строителството на жилищни сгради е дългосрочна дейност, която представлява постоянен актив. Процесът на изграждане се извършва от квалифицирани за целта хора, които планират, проектират и реализират. Два основни фактора при жилищните сгради са финансирането на проекта и предназначението на сградата. По тази причина покупката на апартаменти и офиси се случва много преди края на грубия строеж.

Първи стъпки

Строежът на жилищна сграда може да се извърши както върху частна, така и върху общинска собственост, като и за двете ще ви е нужно разрешение от архитекта на съответната община. Ако строежът се извършва на калкан, то освен разрешение от общината, ще е нужно и разрешение от живущите в съседната сграда. Най-изгодното строителство е върху земя на един или няколко собственици, с които се съставя предварителен договор, в който е описано кой-колко земя дарява на строителя и какво получава в замяна. Предварителният договор може да бъде нотариален акт, но не винаги квадратурата на помещенията съвпада с квадратурата на реализирания проект, тъй като по време на работния процес могат да настъпят промени.

Фрийлансъри

Всички лица, които притежават лиценз да изработват и внасят проекти за изменение на регулационния или кадастралния план, са фрийлансъри. Те могат да са архитекти, геодезисти и други технически лица. Обичайно работят във фирми. Можете да намерите списък на тези фирми на официалните сайтове на държавните институции или да помолите познати да ви препоръчат някого. Когато наемете проектант, той върши почти цялата работа – от проучването на терена до събирането на документацията, изработването и входирането на проекта. Архитектът е онзи, който съставя архитектурните планове, които представляват хоризонтални и вертикални „разрези“ на сградата. Предоставяте документите на независим оценител, който ви издава документ, на базата на който можете да поискате заем.

Привличане на купувачи

В случай, че се намирате във финансово затруднение по време на строителството, е нужно да инвестирате в реклама на сградата. Обичайно трябва да създадете сайт, на който да публикувате част от архитектурните планове в 3D формат, заедно с всички свободни и заети помещения. Триизмерните модели трябва да се възможно най-реалистични и привлекателни за клиента, така че той да може да направи виртуална разходка из бъдещия си дом и да намери основателна причина да инвестира във вас. Мебелирането на помещенията е също много важен фактор, особено ако е тематично. Консултирайте се с интериорен и графичен дизайнер, които ще ви помогнат да промотирате жилищната сграда по възможно най-ефективния начин.

Полагане на основите

Строителството започва с почистване на терена, било то от трева, камъни, бараки, основи на предишни сгради. Когато строите върху терен, където вече е имало сграда, се уверете, че сте извадили протокол от общината за съборена сграда (независимо дали основите с новата сграда се припокриват 1:1). Фундаменталният изкоп се прави изцяло от машини, следващи чертежите. Дълбочината на изкопа зависи от това дали са предвидени минусови нива. Съвременните сгради имат обичайно по две, които се ползват за мазета и за гаражи. Самите основи представляват най-долната част на сградата, която е в пряк контакт с почвата. Ако в последствие бъде открит хумусен пласт, той бива отстранен срещу допълнително заплащане от строителната компания. Всяка услуга, която се предоставя от компанията, се изчислява в кубичен или квадратен метър. По тази причина някои стари нотариални актове са в кубични метри. Ако имате такъв, е нужно да се свържете с геодезист, който да ги обърне в квадратни и да ви издаде удостоверение.

Строеж и довършителни работи

След полагане на основите, се излива първата бетонна плоча. Изграждат се колони, излива се втора плоча и така докато строителите стигнат до подпокривната плоча. Това е времето, в което може да се издаде Акт 14. Хидроизолация, грундиране, тухлена зидария, покриване с керемиди – всички материали могат да се доставят и монтират от строителната фирма, а прозорците и вратите – от друга.