Продажба на апартаменти в София - какво трябва да знаем

Продажба на апартаменти в София – какво трябва да знаем

Ако продавате апартамент в София, на първо място вижте как други предлагат собствеността си. Обичайно вариантите са на двете крайности – много снимки и малко обяснения или подробно описание с една или никаква снимка. Самите изображения са най-разнородни по характер – от сателитни снимки на имота до напълно обзаведени стаи. Понякога изображенията са подвеждащи, като показват единствено сградата или входна врата, без да указват нищо конкретно. Друг път са части от архитектурни планове и дори 3D модели, извлечени директно от сайта на строителя. За съжаление, няма точна формула или изисквания как да оформите обявата си, но има как да представите апартамента си по интригуващ начин.

Подгответе се за всички възможни сценарии

Независимо дали имате нов апартамент, стар или по наследство, купувачът винаги ще се интересува от неговата история – дали има съсобственици, дали не сте в процес на съдебен спор или обектът е под запор. Обичайна практика е заинтересованите купувачи да направят справка в Агенцията по вписванията, която държи актуална информация за всички документи за собственост, както и за актовете на съответните съдилища. Втората проверка, която правят, е в Агенцията по кадастър, където се сверява дали правилно са нанесени контурите на апартамента и дали изобщо това е правилният апартамент. След прехвърлянето на данни някои чертежи биват сканирани „огледално“, така че собствениците от първия вход се озовават в последния и проблемът става общ. Докато подготвяте документацията, направете сами тези справки, за да се уверите, че всичко е отразено по надлежния ред.

Наемете оценител

Има разлика между данъчната оценка на имота и пазарната му цена. Оценителят определя пазарната цена, като вашата цена не трябва да е нито твърде завишена, нито прекалено намалена. Брокерите също могат да оценят имоти според местоположението, разрешителното за строеж на сградата и общото състояние на апартамента, след което ще го сравнят с други обекти в същата категория.

Подгответе апартамента си

За да изпъкнете сред конкуренцията, покажете апартамента си в най-добрата светлина. Това може да добави до 10% над пазарната му стойност. Почистете всичко основно и използвайте малко мебели, колкото потенциалният купувач да придобие представа за предназначението на отделните стаи. Изберете подходящото време за снимане – оставете естествената слънчева светлина да мине навсякъде. Не използвайте светкавица. Поставете камерата в единия ъгъл, на височината на бедрата си, така че стаята да изглежда възможно най-голяма. Направете снимки на всяка стая, включително на терасите, таванското помещение и мазето, ако има такива. Включете и снимка на самата сграда, като уловите в кадъра магазините на партера, близкия парк или друг обект, който би се сторил полезен на потенциалните купувачи.

Разкажете за апартамента

Да препишете едно към едно описанието на апартамента в нотариална акт не е точно грешка, но е нещо, което правят частните съдебни изпълнители. Вложете в написаното личните си преживявания. Ако сте родител с малки деца и смятате апартамента подходящ за отглеждането им, споделете впечатленията си. Споменете за детски градини и катерушки в близост, кухня за детско хранене, занималня – така потенциалния купувач ще има повече причини да избере вашия апартамент, дори той да не отговаря на изначалните му очаквания.

Брокер

Всичко в София е толкова динамично, че не всеки продавач може да смогне на вечно менящите се пазарни цени и практики. Ако не знаете как да комуникирате с бъдещия купувач, да го разведете и да разговаряте с него, намете брокер и той не само ще поеме цялата грижа, но и ще ви осигури изгодна сделка. Брокерът има знанията и уменията да внедри имота ви в пазара, но му липсва личното отношение. В идеалния случай вие предоставяте снимките и текста, а брокерът се грижи за маркетинга и преговорите.

Продажба

Оставете всички предположения, които имате за сключването на сделка пред нотариус. Ако купувачът ви е сигурен, уговорете си среща с нотариус. Той ще ви каже какви документи са му нужни (настоящ нотариален акт, удостоверение за наследници, данъчна оценка) и кои ще си набави сам (скици).

Може да ви е интересно и : Как да намерите апартаменти в София на добри цени с цел покупка